SENIOR AGE DIVISION
                 
  GRAND PRIX   Not awarded          
                 
      MEN & WOMEN  
                 
  1st Place   Ayano Tsuchiya   16   Ichikawa Setsuko Ballet Company  
  2nd Place   Chisato Yoshida   19   K Ballet Studio  
  3rd Place (tie)   Mai Araki   16   Miwa Horikawa Ballet Studio  
  3rd Place (tie)   Eri Furukawa   19   Suzuki Ballet Art Studio  
                 
      TOP 12 – MEN & WOMEN  
                 
      Ayano Tsuchiya   16      
      Chisato Yoshida   19      
      Mai Araki   16      
      Eri Furukawa   19      
      Momoko Sasada   17      
      Yoko Kokado   19      
      Aya Fujioka   17      
      Yumika Ooshita   15      
      Mayuka Nakayama   17      
      Yukariko Goto   16      
      Hiroya Fukuda   16      
      Tomoka Chikanaga   16      
                 
      JUNIOR AGE DIVISION
                 
  YOUTH GRAND PRIX   Not awarded          
                 
      MEN & WOMEN  
                 
  1st Place   Shoko Tsuji   12   Chikako Tanaka Ballet School  
  2nd Place (tie)   Sakura Sakamoto   12   Chikako Tanaka Ballet School  
  2nd Place (tie)   Shiho Nakamura   14   Mie Hatanaka Ballet School  
  3rd Place   Machi Moritaka   12   Chikako Tanaka Ballet School  
                 
      TOP 12 – MEN & WOMEN  
                 
      Shoko Tsuji   12      
      Sakura Sakamoto   12      
      Shiho Nakamura   14      
      Machi Moritaka   12      
      Natsuki Shinohara   12      
      Sayaka Mitani   13      
      Kanako Fujimoto   14      
      Ken Saruhashi   12      
      Rie Ishibashi   14      
      Hanako Matsune   13      
      Chisato Nakano   13      
      Nana Yamatani   12      
                 
      PRE-COMPETITIVE AGE DIVISION
                 
  HOPE AWARD   Not awarded          
                 
      MEN & WOMEN  
                 
  1st Place   Midori Terada   11   Tanaka Ballet Art School  
  2nd Place   Ryosuke Moromoto   10   Tanaka Ballet Art School  
  3rd Place   Sanae Sugiura   11   Sawako Murase Ballet School  
                 
      SPECIAL AWARDS  
      OUTSTANDING TEACHER AWARD  
                 
      Shizuko Soda          
      Tanaka Bareato          
                 
      OUTSTANDING SCHOOL AWARD  
                 
      Chicago Tanaka School          
                 
 

 

 

 

 

 

      SCHOLARSHIP AWARDS          
      ABT SUMMER INTENSIVE  
                 
      Kanako Fujimoto   14   Soda Ballet School   
      Midori Terada   11   Tanaka Ballet Art School   
      Mai Araki   16   Miwa Horikawa Ballet Studio  
      Sakura Sakamoto   12   Chikako Tanaka Ballet School  
      Shoko Tsuji   12   Chikako Tanaka Ballet School  
      Machi Moritaka   12   Chikako Tanaka Ballet School  
      Nana Mekata   13   Mie Hatanaka Ballet School  
                 
      PARIS OPERA BALLET SCHOOL  
                 
      Midori Terada   11   Tanaka Ballet Art School  
      Machi Moritaka   12   Chikako Tanaka Ballet Studio  
      Rie Ishibashi   14   Chikako Tanaka Ballet School  
                 
      ROYAL BALLET SCHOOL  
                 
      Ayano Tsuchiya   16   Ichikawa Setsuko Ballet Company  
      Mai Araki   16   Miwa Horikawa Ballet Studio  
      Shoko Tsuji   12   Chikako Tanaka Ballet School  
                 
      STUTTGART BALLET´S JOHN CRANKO SCHOOL  
                 
      Kanako Fujimoto   14   Soda Ballet School