SENIOR AGE DIVISION
                 
  GRAND PRIX   Not awarded          
                 
      MEN & WOMEN  
                 
  1st Place   Takeru Shimizu   17      
  2nd Place   Tamako Miyazaki   15      
  3rd Place   Mayu Tanigaito   16      
                 
      TOP 12 – MEN & WOMEN  
                 
      Takeru Shimizu   17      
      Tamako Miyazaki   15      
      Mayu Tanigaito   16      
      Hideko Karasawa   15      
      Kanako sasaki   17      
      Wataru Shimizu   17      
      Kaori Fukui   16      
      Yuka Ebihara   17      
      Kozue Miura   16      
      Haruna Honto   16      
      Tomoko Kato   15      
      Ryo Nakagawa   16      
                 
      JUNIOR AGE DIVISION
                 
  YOUTH GRAND PRIX   Not awarded          
                 
      MEN & WOMEN  
                 
  1st Place   Kaori Horiuchi   14      
  2nd Place   Mariko Oriyama   13       
  3rd Place   Chihiro Nomura   13      
                 
      TOP 12 – MEN & WOMEN  
                 
      Kaori Horiuchi   14      
      Mariko Oriyama   13      
      Chihiro Nomura   13      
      Anna Fujita   14      
      May Kageyama   14      
      Aya Baba   12      
      Yumiko Fukuda   13      
      Chisato Ide   12      
      Ayami Aoki   14      
      Ayako Doi   13      
      Risa Nakagawa   13      
      Megumi Taki   12      
                 
      PRE-COMPETITIVE AGE DIVISION
                 
  HOPE AWARD   Not awarded          
                 
      MEN & WOMEN  
                 
  1st Place   Arata Miyakawa   11      
  2nd Place   Megumi Horiuchi   11      
  3rd Place   Miyuu Katayama   11      
                 
      TOP 12 – MEN & WOMEN  
                 
      Arata Miyakawa   11      
      Megumi Horiuchi   11      
      Miyuu Katayama   11      
      Nanami Tasaki   11      
      Takuya Kimura   9      
      Riina Noguchi   10      
      Yuko Ootani   11      
      Miku Fujino   11      
      Kaede Okada   9      
      Natsuki Oowada   11      
      Yuri Nakano   11      
      Mie Ogawa   9      
                 
 

 

 

 

 

 

      SCHOLARSHIP AWARDS          
      ABT SUMMER INTENSIVE  
                 
      Arata Miyagawa   11      
      Chihiro Nomura   13      
      Mariko Oriyama   13      
      Wataru Shimizu   17      
      Takeru Shimizu   17      
      Nozomi Nishi   19      
                 
      PARIS OPERA BALLET SCHOOL  
                 
      Tamako Miyazaki   14      
      Tomoko Kato   15      
      Kaori Horiuchi   14      
                 
      ROYAL BALLET SCHOOL  
                 
      Yuri Nakano   11      
      Tamako Miyazaki   14      
      Hideko Karasawa   15      
      Ami Miyajima   15      
      Haruna Hondo   16      
                 
      STUTTGART BALLET´S JOHN CRANKO SCHOOL  
                 
      Arata Miyagawa   11      
                 
      WASHINGTON SCHOOL OF BALLET  
                 
      Ryo Nakagawa   16      
      Kouhei Kuwano   13